GDPR

Adatvédelmi nyilatkozat(GDPR)

Kérjük figyelmesen olvassa el a Tájékoztatót, annak érdekében, hogy megértse, hogy hogyan kezeljük a személyes adatait és megismerje az adatkezeléssel kapcsolatos jogait.
A Cintia masszázs adatkezelőként tiszteletben tartom mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében.

Az adatkezelő a rendelkezésre bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos magyar és európai jogszabályoknak és etikai elvárásoknak eleget téve kezeli, minden esetben megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a megfelelő biztonságos adatkezeléshez szükségesek. Az Ön által megadott adatokhoz csak az adatkezelő, a számlázási adataihoz csak a könyvelő cég fér hozzá.

 Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.  Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé.

 Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján az alábbi kötelező tájékoztatást adom:

 

Az Adatkezelő adatai:
.
Cégnév: Gönczi Cintia EV

Székhely: 4400 Nyíregyháza,Móricz Zsigmond utca 37 4 emelet 14.
Telefon:06303029191

Adószám: 56515033-1-35

Adatvédelmi Tisztviselő: az adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére
Adatvédelmi kérelmek: amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton vagy elektronikusan az alábbi címekre küldheti: XX. Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által kért címre.
Adatfeldolgozás: adatfeldolgozó igénybevétele nem történik.
Külföldi adattovábbítás: nem történik külföldre továbbítás.

1. Adakezelési céljaink
Masszázs, (XX más, pl. fizikai közérzetet javító szolgáltatás) nyújtásához kapcsolódóan a szolgáltatást igénybevevőinek adatait jogi kötelezettség teljesítése és ügyfélkapcsolat fenntartása céljából kezeljük.

2. Jogalapok az Ön személyes adatainak felhasználáshoz

Az Ön személyes adatainak használatát az alábbiak alapozzák meg mint jogalapok:
Az Ön személyes adatainak használatát az alábbiak alapozzák meg, mint jogalapok: 
a) Az Ön személyes adatának használata ahhoz szükséges, hogy a számviteli jogszabályoknak megfelelő  számlát állítok ki. Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont
b) Telefonszámára, nevére és email címére időpont-egyeztetés és hírlevélben való ajánlások céljából van szükség. Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.

 1. c) Előfordulhat, hogy a masszázskezelés vagy/és fizikai közérzetet javító szolgáltatás miatt, Ön megoszt velünk egészségügyi információt. A kezelőlapot csak akkor készítjük el és tároljuk, amennyiben kifejezetten hozzájárul. Jogalap, GDPR 9. cikk (2) a) pont.
 2. Az adatkezelés időtartama
  A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább nyolc évig őrzöm meg.
  A kapcsolattartás céljából megadott adatokat (és a kezelőlapot) évente törlöm.

 

 

 

 1. Érintett jogok

  A személyes adataihoz kapcsolódóan Önnek a jogszabályban meghatározott jogai vannak. Amennyiben ezekhez kapcsolódóan további információt szeretne kapni, vagy bármelyikkel élni kíván, bármikor kapcsolatba léphet velünk.
  Érintetti jogok:
  a) hozzáférés, az Önre vonatkozó általunk kezelt adathoz;
  b) amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;
  c) az Önre vonatkozó általunk kezelt adat törlése, ez a jog kizárólag a kapcsolattartási adatokra vonatkozik; 
  d) az adat kezelésének korlátozása;
  e) az Ön személyes adatának direkt marketing célokra való használatának megtiltása;
  f) személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása; 
  g) bármely Önre vonatkozó általunk kezelt személyes adatról másolat adása; vagy
  h) tiltakozás a személyes adatok általunk történő használata ellen.

  5.  Jogorvoslati tájékoztatás
  Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.  Telefon: 0613911400  Fax: 0613911410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu  Honlap: HTTP://WWW.NAIH.HU